Управни одбор

Весна Ранковић, председник
Тања Прерадовић
Снежана Јовановић, дипл. правник
© Copyright by Општа болница 2022.