Директор, заменик и главна сестра

ВД ДИРЕКТОРА – др Иван Ивановић, специјалиста ортопедије са трауматологијом
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА – др Весна Милошев, специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
ГЛАВНА СЕСТРА – Михаела Јанковић, струковна медицинска сестра
© Copyright by Општа болница 2022.