Комисије

КОМИСИЈА НА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

1. Др ТАМАРА АНТИЋ, председник;
2. Др СЛАВКО БОЖИЋ,
3. Др ДРАГАН НАЦКОВ,
4. Др ВИОЛЕТА ЖАРКОВ,
5. Др СЛОБОДАН СИМОВИЋ
© Copyright by Општа болница 2022.