Стручни савет

1. др. Тамара Антић, председник,
2. др. Данило Митровић, заменик председника,
3. др. Јоса Лотреан,
4. др. Драган Нацков,
5. др. Тибериу Куђија,
6. др. Миљана Симић-Радошевић,
7. др. Игор Стојановски
© Copyright by Општа болница 2022.