Етички одбор

1. др Владисав Ковачевић, председник Етичког одбора
2. др. Глигорије Алмажан, заменик председника
3. др. Моника Адам
4. др.Фируца Гурила-Стошић
5. Владимир Краљ, виши радиолошки техничар
6. Бисерка Шкорић, дипл. правник
7. Јулијана Настић, дипл. правник
© Copyright by Општа болница 2022.