Одсек онкологије

Тел. 013/832-471 лок. 166
Тел. 062/8031531
Шеф одсека др Ана Векић
Главна сестра Бранкица Шарац Ивковић
На Одсеку онкологије са дневном болницом раде два лекара субспецијалиста онкологије као и пет медицинских сестара.
У 2021.год. је било 10000 прегледа, 2000 пацијената на дневној болници.
Радно време 07-14х
Прегледи се не заказују.
Здравствене књижице се примају од 08-12х сваког радног дана.
Делатност нашег одсека
1.Превентивни прегледи
- клинички преглед дојки
- преглед особа са повећаним ризиком за појаву малигних болести
- здравствено просвећивање оболелих и чланова поредице
2. Давање хемиотерапије
3.Праћење после хемиотерапије
4.Давање инфузија
5. Давање трансфузија
6.Праћење и контрола оболелих од малигних болести
7.Припрема пацијената за конзилијарне прегледе
8. Отворена телефонска линија за пружање информација, помоћи и подршке оболелима од малигних болести
© Copyright by Општа болница 2022.