СЛУЖБА ЗА РАДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ


ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕ:
Начелник: др Јелена Марков, специјалиста радиологије
Главни техничар: Владимир Краљ, виши радиолошки техничар

ЛЕКАРИ:
Др Горан Вешовић, специјалиста радиологије
Др Октавијан Отонога, специјалиста радиологије
Др Жарко Мартић, лекар на специјализацији из радиологије
Др Рамона Талиану Баба, лекар на специјализацији из радиологије
Др Јовица Петровић, лекар на специјализацији из радиологије

У служби ради и једанаест виших радиолошких техничара.
Служба за радиолошку дијагностику пружа услуге болничким и амбулантним пацијентима са подручја града Вршца и околних општина.

РАДНО ВРЕМЕ:
● Лекари радиолози током радне недеље: 07 – 13 часова , ван радног времена и викендом су у приправности за хитне случајеве.
● Виши радиолошки техничари имају организовано радно време 24 сата - радним данима рад у три смене и двадесетчетворочасовно дежурство викендом.

Резултати учињених рендгенских и МСКТ прегледа могу се преузети на шалтеру наше службе сваког радног дана у периоду од 08 – 12.30 сати. Резултате ултразвучних прегледа пацијент добија одмах након извршеног прегледа.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ СЛУЖБЕ:

ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА:
Ултразвучни прегледи и прегледи класичних радиолошких метода – код изабраног лекара путем Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС).
Мамографију могу заказати лекари опште праксе или гинеколози, такође путем ИЗИС - а.
Прегледи мултислајсним скенером за амбулантне пацијенте заказују се на шалтеру наше службе сваког радног дана у периоду од 11-12 часова, уз документацију којом се потврђује да је потребан МСКТ преглед.

ОПСЕГ ДЕЛАТНОСТИ:

Класични методи радиолошких прегледа
● Радиографија плућа и срца, дигестивног, урогениталног и коштано-зглобног система
● Мамографија
● Радиоскопија дигестивног тракта (једњака, гастродуоденума, танког црева)
● Интравенска урографија, цистографија, ретроградна уретроцистографија и уретропијелографија
● Хистеросалпингографија (ХСГ)

Ултразвучна дијагностика
● Ултразвучни прегледи врата, штитасте жлезде, дојки, абдомена, мишића и тетива.
● Ултразвуком вођена биопсија промена у дојци широком иглом (објашњење у опису делатности)

Мултислајсна компјутеризована томографија - мултислајсни скенер (МСКТ)
Од фебруара 2023. године у нашој служби након дуго времена поново је уведена је дијагностика мултислајсном компјутеризованом томографијом (МСКТ).
● МСКТ плућа
● МСКТ абдомена и мале карлице

ОПИС ДЕЛАТНОСТИ:

Поред класичних радиолошких прегледа и ултразвучне дијагностике, у рад наше службе у последњих годину дана уведени су још један метод дијагностике и једна дијагностичка процедура, који имају за циљ побољшање квалитета наших услуга:
● МСКТ дијагностика
● Биопсија широком иглом („Core biopsija“)

МСКТ дијагностика (мултислајсни скенер) је безболан и неинвазивни дијагностички метод којим се добијају квалитетни прикази различитих органа.
Индикације за овај преглед јесу промене на одређеном органу утврђене претходним рендгенским или ултразвучним прегледом, које би требало детаљније описати.

Биопсија широком иглом oдносно Core biopsija (core needle biopsy) спада у радиолошке минимално инвазивне, перкутане дијагностичке процедуре.

Њен циљ је да се у случају откривања суспектне промене у дојци у кратком временском року дође до хистопатолошког налаза који представља коначну дијагнозу, како би се пацијенткиња што пре припремила за даљу дијагностику и терапију уколико то буде потребно.

Постављање индикације за ову процедуру као и њено извођење у надлежности су радиолога!

Биопсија широком иглом је део препорука Националног водича добре клиничке праксе за дијагностику и терапију карцинома дојке Министарства здравља Републике Србије.

Ова процедура се изводи у амбулантним условима, у условима локалне анестезије, поуздана је и најчешће безболна.
© Copyright by Општа болница 2022.