БОЛНИЧКА АПОТЕКА

У болничкој апотеци запослени су: један специјалиста фармације - начелник службе Мила Радић , један дипломирани фармацеут и два фармацеутска техничара.

Болничка апотека обавља фармацеутску здравствену делатност у складу са законским прописима и правилима , као и у складу са смерницама Добре апотекарске праксе, а све у циљу :

- Одговорног снабдевања лековима и медицинским средствима
- Обезбеђивање рационалне фармакотерапије ради лечења, побољшања и одржавања квалитета живота пацијената
- Континуираног процеса побољшања употребе лекова и медицинских средстава <бр> - Болничка апотека пружа све потребне информације везане за лекове и терапију као и за целокупан санитески материјал.

Контакт тел . :013/839-541
маил: апотека@обврсац.цом
© Copyright by Општа болница 2022.