Преко 335 милиона уложено у вршачку Болницу: Капитална инвестиција тек следи!

15. децембар 2023.
Општа болница Вршац, у протекле три године, подсредством Покрајинског секретаријата за здравство, обезбедила је значајна средства у циљу унапређена услова рада.

За набавку опреме и радова, медицинске и немедицинске опреме, одржавање, опремање и хитне капиталне поправке, издвојено је преко 307.500.000 динара. Улагање у најсавременије апарате и медицинску опрему за све Службе у оквиру Опште болнице, допринело је успешнијем и учинковитијем приступу лечења пацијената.У току је и реализација пројекта виталних поправки на пет објеката, чија вредност износи преко 28.500.000 динара.Улагање у здравство је од велике важности за све грађане Града Вршца и општина Бела Црква и Пландиште, које гравитирају овој болници, те је циљ да се настави обнова старог и дотрајалог, да се улаже у нове технологије и да се граде нови објекти здравствене заштите.Основне дијагностичке процедуре јесу рендген и ултразвучна дијагностика. Донирањем два стационарна и дигитална рендген апарата и ултразвука најсавременије генерације, добијен је висок ниво дијагностике, а сви снимци су дигитализовани и аутоматски се шаљу на РИС платформу.Општа болница добила је и РТГ апарат-Ц лук, за потребе операционог блока, УЗ апарат за одељење гинекологије, портабилни УЗ за одељење кардиологије, као и многе друге хирушке инструменте и опрему.“Веома сам задовољна исходом улагања у овај пројекат и задовољство ми је да напоменем да је у плану реконструкција 7 објеката и новоградња једног објекта, а за шта је већ исходована грађевинска дозвола и стекли су се услови за даље тражење модела за финансирање овог пројекта. Надам се реализацији наведеног у будућем периоду. Планирани пројекат градње новог објекта, реконструкције, адаптације, санације и доградње постојећих објеката комплекса Опше Болнице Вршца, донеће низ погодности за пацијенте, запослене и ширу друштвену заједницу Јужнобанатског округа. Пружање квалитетнијег и ширег спектра медицинсих услуга, бржих прегледа, дијагностике и лечења као и унапређење сигурносних аспеката, реализоваће се овим планираним капиталним пројектом и побољшати задовољство и искуство пацијената кроз удобније и хуманије окружење”, каже Драгана Митровић градоначелница Вршца.
© Copyright by Општа болница 2022.