Најављена посета спољашњих оцењивача AЗУС у процесу акредитације Опште болнице Вршац

12. април 2023.
Агенција за акредитацију здравствених установа Србије образовала је тим за спољашње оцењивање квалитета рада Опште болнице Вршац, који ће посетити нашу установу у среду 19. априла у оквиру своје треће редовне посете у новом акредитацијском циклусу. Нашој установи пре 4 године додељен је сертификат о акредитацији у трајању од 7 година.

Тим за спољашње оцењивање спроводи оцењивање у односу на Стандарде за акредитацију здравствених установа секундатне здравствене заштите у складу са Правилником о акредитацији здравствених установа.

Процес акредитације је конципиран тако да обезбеди оквир који ће омогућити здравственим установама да дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритете за континуирано унапређење сопствених услуга. Изузетно поносни на велики део посла који смо у поступку акредитације Опште болнице Вршац успешно завршили, подсећамо да је овај процес у нашој установи почео крајем октобра 2013. године. Поступак самооцењивања је код нас окончан у октобру 2014. године, после чега су извештају достављени Агенцију за акредитацију здравствених установа. Општа болница Вршац је стекла акредитацију на период од три године.

Стандарде лечења за акредитацију који су предмет оцењивања могу се поделити у следеће категорије:

Клинички стандарди :
• Гинекологија и акушерство,
• Породилиште и неонатологија,
• Хирургија,
• Интернистичке гране,
• Педијатрија,
• Ургентна медицина
• Физикална медицина и рехабилитација,

Клиничка подршка:
• Апотека,
• Дијагностичка радиологија,
• Лабораторија,

Неклинички стандарди:
• Људски ресурси,
• Руковођење,
• Управљање,
• Животна средина,
• Управљање информацијама

У протеклом периоду Општа болница Вршац препознала је све предности и достигнућа акредитације, мотивисала је своје запослене, уложила огромну енергију како би постигла и достигла свој циљ, безбедне, сигурне и квалитетне болнице. Акредитацију схватамо као континуирани процес усмерен ка досезању вишег нивоа ефикасности у раду и унапређењу нивоа и доступности здравствених услуга које пружамо нашим корисницима. Сарадњу са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије, добијене смернице за активности на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијента, као и стручну подршку у току тог процеса сматрамо врло значајном за реализацију ових циљева.
© Copyright by Општа болница 2022.