OПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ Вршац, Абрашевићева бб

Управни одбор

1. др. Предраг Мијатовић, председник,
2. др. Бојана Радивојевић,
3. др. Александра Арашков,
4. др. Сузана Ристивој,
5. Снежана Јовановић, дипл.правник
6. др. Оливера Милићев,
7. др. Ђорђе Максимовић,
© Copyright by Општа болница 2022.