Финансијски извештајиЗавршни рачун за 2023. годину

Тромесечни извештај за 2023. годину

Финансијски план за 2023. годину

2023

© Copyright by Општа болница 2022.