БОЛНИЧКА БАНКА КРВИ

Контакт 062 8031621, или преко централе болнице (уписати број)
Особље болничке банке крви
Начелник:
др Марковић Санела, специјалиста трансфузиологије (062 8051586)

Главни техничар:
Анкица Барна, трансфузијски техничар (062 8056009)
Миленковић Дарко, трансфузијски техничар (062 8031586)
Панић Наташа, трансфузијски техничар (062 8031588)
Светлана Божић, трансфузијски техничар
Весна Николић, трансфузијски техничар (062 8055955)
Александар Маричић, трансфузијски техничар (062 623944)
Соња Надор хигијеничар/перач лабораторијског посуђа
Делатност болничке банке крви је обезбеђивање потребних количина крви и компоненти крви, рационална примена истих као и праћење трансфундованих пацијената, имунохематолошка тестирања пацијената, трудница, праћење и контрола оралне антикоагулантне терапије, терапијске венепункције.
Списак лабораторијских анализа и услуга које пружа болничка банка крви:
-одређивање крвне групе и Рх фактора
-одређивање Рх фенотипа
-директни и индиректни Цоомбс тест
- скрининг антитела
-идентификација антиела и типизација
- елуција антитела
- тест компатибилности између еритроцита даваоца и серума примаоца
-испитивање трансфузијских реакција
Пријем пацијената са упутом од лекара за неку од тражених анализа се врши сваким радним даном од 07до 09 часова, издавање резултата сутрадан после 12 часова. Амбуланта за контролу оралне антикоагуланте терапије прима пацијенте сваког радног дана од 10 до 13 часова.
© Copyright by Општа болница 2022.