OПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ Вршац, Абрашевићева бб

Надзорни одбор

1. Ана Марија Пинтер, председник
2. Кристина Томић, дипл. ецц, заменик председника
3. др. Јелена Ђокић,
4. др. Никола Доловац,
5. др. Верица Зорић,
© Copyright by Општа болница 2022.