Етички одбор

1. др. Верица Зорић, председник,
2. др. Глигорије Алмажан, заменик председника;
3. др. Моника Адам,
4. др.Фируца Гурила-Стошић,
5. Владимир Краљ, виши радиолошки техничар,
6. Бисерка Шкорић, дипл. правник,
7. Јулијана Настић, дипл. правник,
© Copyright by Општа болница 2022.