OПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ Вршац, Абрашевићева бб

Светски дан борбе против дијабетеса – 14.новембар

Datum: 29. novembar 2022.
Дијабетес је једно од најчешћих хроничних незаразних обољења и представља велики јавноздравствени проблем. Светска здравствена организација и Међународна федерација за дијабетес, које су успоставиле овај дан, процениле су да ће се број оболелих људи од дијабетеса у свету до 2045. године повећати на 629 милиона. Иако се највише стопе инциденције региструју у развијеним земљама, највећи пораст броја оболелих очекује се у земљама у развоју, међу којима је и наша земља. оком 2021. године у Јужнобанатском округу регистровано је 1006 новооболелих од дијабетеса мелитуса, што је 4,5% више него 2020. године, 3,7% више него на петогодишњем и 7,2% више него на десетогодишњем просеку пријављивања новооболелих. Посматрајући последњих 5-10 година, нциденције показују да у Јужнобанатском округу од дијабетеса мелитуса тип 2 чешће оболевају жене него мушкарци. У 2021. години од укупног броја пријављених новооболелих од дијабетеса 52,4% су биле особе женског, а 47,6% мушког пола. Највећи број новооболелих од дијабетеса тип 2 региструје се у узрасту 50-64 година, док се први новооболели региструју већ у узрасту од 25-35 година. Према подацима Института за јавно здравље Србије у Јужнобанатском округу је у 2020. године од дијабетеса мелитуса умрло 133 особа, што је 66,2% више него у 2019. години, 13,5% више него на петогодишњем и 11,1% више него на десетогодишњем просеку умрлих. Од укупног броја пријављених умрлих од дијабетеса 53,4% су биле особе женског, а 46,6% мушког пола. Светски дан борбе против дијабетеса представља прилику да се људи са дијабетесом, здравствени радници, медији, шира јавност и владине и невладине организације удружују како би подигли свест о дијабетесу.
© Copyright by Општа болница 2022.