35 година Службе ортопедије са трауматологијом

20. март 2023.
Служба ортопедије са трауматологијом ове године обележава 35 година рада. 8. марта 1988. године Служба ортопедије са трауматологијом издвојена је као самостална организациона јединица из Службе опште хирургије.

Служба ортопедије са трауматологијом пружа консултативно – специјалистичку и стационарну здравствену заштиту пацијената са територије јужнобанатског округа. У оквиру стационарног дела одељења налази се 20 постеља на којем се по потреби лече пацијенти код којих је потребно оперативно лечење остеосинтеза свих делова скелетног система изузев кичменог стуба са употребом свих врста савремених имплантата у ортопедији, уградња вешташких кукова, унутрашња и спољашња фиксација по Митковићу. У амбулантном раду у оквиру службе ортопедије са трауматологију пружају се следеће услуге – процедуре: специјалистички прегледи, лечење повреда коштано-зглобног система, репозције, постављање и скидање гипса, превијање, скидање конаца, пункције, инцизије, стављање фиксационог завоја.

Оптерећеност специјалистичког кадра у периоду 2015. – 2019. године хоспитализованим пацијентима, оперативним захватима и специјалистичко-консултативним прегледима у нивоу је и изнад прописаних мера извршења за лекаре специјалисте ортопедије.

Број хоспитализованих пацијената по једном лекару специјалисти ортопедије са трауматологијом у периоду 2018. – 2022. година кретала се од 115 до 185 пацијената што је изнад прописаних мера извршења (130-170 хоспитализованих пацијената). Број операција на одељењу ортопедије са трауматологијом је повећан са 343 у 2018. години, на 539 операција у 202. години, док је број операција по специјалисти такође повећан (114 операција у 2018. години на 135 оперативних захвата по једном специјалисти у 2022. години). Број специјалистичко – консултативних прегледа је повећан са 8.864 у 2018. години на 10.494. у 2022. години. Нрој прегледа по специјалисти је за четвртину изнад предвиђених мера извршења.

Видео поводом 35 годима Службе ортопедије са трауматологијом:

https://youtu.be/yRMDnF1-8eo
© Copyright by Општа болница 2022.