OПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ Вршац, Абрашевићева бб

Истраживање задовољства корисника здравственом заштитом

Datum: 29. novembar 2022.
Институт за јавно здравље и ове године организује истраживање задовољства корисника здравственом заштитом. Анонимна анкета спроведена је за пацијенте на стационарном лечењу у периоду од 21.-28. новембра 2022. године. У специјалистичкој амбулантама истраживање задовољства је спроведено 23. новембра 2022 године. Задовољство корисника представља саставни део Програма за праћење и унапређење квалитета рада у здравственим установама. Утврђивање степена задовољства корисника пруженим услугама у нашој установи се спроводи у циљу унапређења квалитета рада.
© Copyright by Општа болница 2022.